90/60 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
60/90 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
60/90 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
60/90 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
60/90 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
35/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special pape
60/90 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
60/90 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
90/60 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special pape
50/70 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special pape
50/70 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special pape
50/35 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special pape
50/35 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special pape
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/נמכר Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood/Sold
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/נמכר Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood/Sold
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/נמכר Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood/Sold
70/40 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/נמכר Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood/Sold
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
35/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
70/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/35 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
90/60 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a woo
45/30 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on on Special paper attached to a wood
70/50 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood .
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
45/30 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
45/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
70/100 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
40/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper .
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
40/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
60/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
40/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
60/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
60/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחדDrawing oil paint / layers with a spatula on Special paper
45/50 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a woo
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
100/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
60/40 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a woo
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחדDrawing oil paint / layers with a spatula on Special paper .
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
40/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
100/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
60/90 צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paperשכבות attached to a wood
60/90 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
70/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
70/50 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
50/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
70/50 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
70/50 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
70/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
35/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
35/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
35/50 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
90/90 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on on Special paper
60/80 שכבות צבעי שמן בשפכטל על בד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
70/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
70/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
70/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
70/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
35/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
35/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
70/60 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
90/90 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
90/60 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
90/60 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
נמכר 70/100 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood. Sold
100/55 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
60/45 שכבות צבעי שמן בשפכטל על בד/ Drawing oil paint layers with a spatula on canvas
34/23 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
34/23 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
34/23 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
34/23 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
34/23 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
34/23 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
100/40 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood
100/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
70/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
34/23 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
34/23 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
נמכר. 60/40 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood . Sold
נמכר. 60/40 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood . Sold
נמכר. 60/40 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood . Sold
נמכר. 60/40 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood . Sold
נמכר. 80/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood. Sold
נמכר. 80/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood . Sold
נמכר. 60/40 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood . Sold
נמכר. 60/40 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood . Sold
נמכר. 60/40 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood. Sold
נמכר.60/40 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood . Sold
40/50 שכבות צבעי שמן בשפכטל על בד/ Drawing oil paint layers with a spatula on canvas .
70/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
80/60 .Drawing oil paint layers with a spatula on canvas / שכבות צבעי שמן בשפכטל על בד.
80/70 שכבות צבעי שמן בשפכטל על בד/ Drawing oil paint layers with a spatula on canvas
90/60 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
90/60 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
90/60 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
נמכר. 70/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood .Sold
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood 50/25
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper 35/50
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper 30/40
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper 60/45
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood 70/50
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood 100/70
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood 120/90
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper 70/50
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood 100/70
70/50 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
50/70 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood
100/70 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
70/50 שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
70/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
נמכר. 60/80 שכבות צבעי שמן בשפכטל על בד/ Drawing oil paint layers with a spatula on canvas. Sold .
Drawing oil paint layers with a spatula on canvas .60/80/ שכבות צבעי שמן בשפכטל על בד.
Drawing oil paint layers with a spatula on canvas .60/80/ שכבות צבעי שמן בשפכטל על בד.
Drawing oil paint layers with a spatula on canvas .70/60/ שכבות צבעי שמן בשפכטל על בד.
70/55 שכבות צבעי שמן בשפכטל על בד/ Drawing oil paint layers with a spatula on canvas
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper 40/60
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper 40/60
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper 40/60
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
70/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
נמכר 50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood .Sold
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
100/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
70/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/40 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
100/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
50/60 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
50/100 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
40/50 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
נמכר. 60/90 צבע שמן במכחול על בד קנבס/ Oil paint with a brush on canvas .Sold
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
נמכר. 100/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר לנה מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Lena paper attached to a wood .Sold
נמכר. 40/100 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood .Sold
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
100/50 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/40 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper 50/40
100/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper attached to a wood
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper 50/35
גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד מוצמד לעץ/ Scratching layers of oil paint on Special paper attached to a wood 50/70
50/70 .שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Drawing oil paint layers with a spatula on Special paper
50/40 גירוד שכבות צבעי שמן בשפכטל על נייר מיוחד/ Scratching layers of oil paint on Special paper
60/80 צבע שמן במכחול על בד קנבס, ממוסגר. Oil paint with a brush on canvas with a frame
50/80 צבע שמן במכחול על בד קנבס, ממוסגר. Oil paint with a brush on canvas with a frame
50/70 .צבע שמן במכחול על נייר מיוחד, ממוסגר. Oil paint in the brush on Special paper with frame.
50/50 צבע שמן במכחול על בד קנבס, ממוסגר. Oil paint with a brush on canvas with a frame
70/50 צבע שמן במכחול על בד קנבס, ממוסגר. Oil paint with a brush on canvas with a frame
Coal registration On paper, with a frame. 50/70 .רישום בפחם על נייר, ממוסגר.
Oil paint with a brush on Lena paper with a frame 80/50 צבע שמן במכחול על נייר לנה, ממוסגר.
80/50 צבע שמן במכחול על בד קנבס, ממוסגר. Oil paint with a brush on canvas with a frame
40/50 צבע שמן במכחול על בד קנבס, ממוסגר. Oil paint with a brush on canvas with a frame
80/60 צבע שמן במכחול על בד קנבס, ממוסגר. Oil paint with a brush on canvas with a frame
70/40 צבע שמן במכחול על בד קנבס, ממוסגר. Oil paint with a brush on canvas with a frame
90/70 צבע שמן במכחול על בד קנבס, ממוסגר/ Oil paint with a brush on canvas with a frame
50/70 .צבע שמן במכחול על נייר מיוחד, ממוסגר/ Oil paint in the brush on Special paper with frame.
50/70 .צבע שמן במכחול על נייר מיוחד, ממוסגר/ Oil paint in the brush on Special paper with frame.
50/70 .צבע שמן במכחול על נייר מיוחד, ממוסגר/ Oil paint in the brush on Special paper with frame.
70/50 .צבע שמן במכחול על בד קנבס/ Oil paint with a brush on canvas.
60/80 צבע שמן במכחול על בד קנבס/ Oil paint with a brush on canvas.
70/50 צבע שמן במכחול על בד קנבס/ Oil paint with a brush on canvas
70/50 צבע שמן במכחול על בד קנבס/ Oil paint with a brush on canvas.
50/70 צבע שמן במכחול על בד קנבס/ Oil paint with a brush on canvas
70/50 צבע שמן במכחול על בד קנבס/ Oil paint with a brush on canvas.
90/60 צבע שמן במכחול על בד קנבס, ממוסגר/ Oil paint with a brush on canvas with a frame